Kategorie sklepu


Artykuły

Wybierz dział

Dane kontaktowe
PC SERWIS
tel.: (22) 6646643
tel. kom.: 790014722
więcej »
Zaloguj się

nie pamiętam hasła!
zarejestruj się

Regulamin sklepu PC SERWIS S.C. Tomasz Sękulski, Małgorzata Sękulska

Regulamin sklepu PC SERWIS

Sklep internetowy, działający pod adresem www.pcserwis.bazarek.pl prowadzony jest przez PC SERWIS S.C., z siedzibą w WARSZAWIE przy ul. Karabeli 7, NIP 522-24-96-151

 

Strony transakcji

 

1.Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym PC SERWIS, zwanym dalej Klientem, jest osoba fizyczna posiadająca pełną osobowość prawną lub przedsiębiorca. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego PC SERWIS jest właściciel Sklepu firma PC SERWIS S.C.. zwana dalej Sprzedawcą.

2. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest przeprowadzenie rejestracji (dotyczy osób i przedsiębiorców, które nie dokonywały jeszcze zakupów za pośrednictwem www.pcserwis.bazarek.pl) oraz akceptacja regulaminu a także pozostałych warunków sprzedaży.

3.Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez PC SERWIS na stronie www.pcserwis.bazarek.pl. Zawartość sklepu internetowego www.pcserwis.bazarek.pl nie stanowi oferty w myśl kodeksu cywilnego. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT, chyba że w ofercie stanowi inaczej.


4.W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówi
enia do sprzedawcy.


5.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania czy też wycofania towaru z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdym momencie.

     

    6.Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.


7.Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od sprzedawcy potwierdzająca złożenie zamówienia.


8.Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu, gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane.


9.Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji. Brak podjęcia decyzji w czasie dwóch dni powoduje, że zamówienie nie będzie realizowane.


10.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia i w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin może odstąpić od realizacji zlecenia.


11.Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy. Na czas realizacji zlecenia bezpośredni wpływ ma dostępność towaru, czas kompletowania przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki przez spedytora.

12.Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby dostarczającej towar. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Reklamacji". W przypadku odbioru przedmiotu zakupu w placówce handlowej Spółki Kupujący również jest zobowiązany do sprawdzenia towaru będącego przedmiotem przeprowadzonej transakcji.


13.Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 roku), klient ma prawo do rezygnacji z zakupu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu towaru znajdują się w rozdziale Zwroty. Nie dotyczy towarów odbieranych w sklepie w Warszawie.


14.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez składającego zamówienie w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.


15.Mimo dołożenia należytej staranności w ofercie prezentowanej na www.pcserwis.bazarek.pl mogą się pojawić błędy, które jednak nie mogą być podstawą do podnoszenia roszczeń wobec sprzedawcy. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą.


16.Sprzedawca zapewnia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych będą służyły wyłącznie do celów związanych z prowadzoną przez sprzedawcę działalnością gospodarczą.

17.Właściwym sądem do rozstrzygania sporów powstałych na tle działalności prowadzonej przez sprzedawcę jest sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.

18.Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego regulaminu. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.